Solidworks aplikacije

Solidworks aplikacije


SAVE AS ORODJE - DRAWINGS

- orodje za shranjevanje v dwg format brez vmesnih korakov in opozoril (Save as,Datoteka obstaja - prepišem?). Kreira se dwg datoteka , katere ime in mesto je enako aktivni odprti risbi (drawing)


VARIO 2 ORODJA - PARTS,ASSEMBLY

- Orodje za poljuben vnos gostote(v % ali fiksno) ali fiksne mase elementa. Predvsem uporabno v primerih , ko poznamo maso elementa. - PART
- Orodje za dodeljevanje materiala elementu. - PART
- Orodje za dodeljevanje poljubnih tekstov v atribute elementa (File Properties). PART,ASSEMBLY
- Izbira zaokroževanja vrednosti mase elementa (decimalna mesta). PART,ASSEMBLY
  Primer:
  140.98 Kg -> zaokrožitev na 0.0 -> 141 Kg
  0.466 Kg -> zaokrožitev na 0.1 -> 0.5 Kg
Ukaz poleg zaokrožitve spremeni enote v kg/m3


VARIO ORODJA - DRAWINGS

- orodje za izpis merila pogleda (zgoraj desno)
- orodje za dopis posnetja (x45°) na obstoječo predhodno izbrano koto
- orodje za avtomatično ostevilčenje pogledov glede na izbrano sestavo (BOM)


ORODJE ZA IZRIS SREDNJIC - DRAWINGS

- orodje je nadgradnja Solidworks ukazov za izris srednjic in izris središč krogov
- orodje nastavi aktivno ravnino na ravnino za srednjice in nato nadaljuje Solidworks ukaz


ORODJE ZA ROTACIJO POGLEDOV - DRAWINGS

- orodje vrti izbran pogled za 90° v smeri in nasprotni smeri urinega kazalca


ORODJE ZA SPREMEMBO PUŠČIC DIMENZIJ - DRAWINGS

- orodje spremeni privzeto obliko puščic dimenzij v levo,desno ali dvojno kroglico ter nazaj v privzeto (dvojna puščica)


ORODJA ZA DELO Z RAVNINAMI (LAYERS) - DRAWINGS

- ukazi ki nastavijo izbrano ravnino v aktivno. Velja za srednjice,dimenzije , tekste (notes) in pozicije (balloon)