Inventor aplikacije

Inventor aplikacije


CHOOSE DRAWING STYLE - (DRAWING)

- ukaz omogoča izbiro med  stili kosovnic ,ki jih najde v aktivnem dokumentu. Pri zamenjavi stila je treba vedno izbrisati staro kosovnico in jo ponovno vstaviti.


LINK BALLOONS TO BOM - (DRAWING)

- Orodje za avtomatično preštevilčenje  posameznih razdelanih pogledov pozicij ,ki so člani sestave in njene kosovnice (PARTLIST). Ukaz pregleda vse pozicije (balloon) na risbi in jim ustrezno priredi pozicijo glede na vrednost , ki jo ima v kosovnici. Če element ni član izbrane kosovnice ji priredi vrednost "X"


CHECK PART NUMBER - (DRAWING)

- Orodje za kontrolo parametra PARTNUMBER po celotni drevesni strukturi sestave. Pri nepravilnem kopiranju elementov in sestav (brez uporabe Vaulta,Design Assistant ali drugih Inventorjevih orodij za migracijo) se zgodi da se PARTNUMBER parameter in ime na novi kopiji elementa/sestave razlikujeta. Pri tem pride do nepravilnega izpisa v kosovnicah risb. Ukaz avtomatično pregleda,popravi in vrne listo elementov , ki so bili popravljeni.