Autocad aplikacije

Autocad aplikacije


FESING TOOLBAR

- posebno primeren za stare verzije autocada (R14, R2000-R2002)
- vsebuje knjižnico osnovnih strojnih elementov (ležajna ohišja,matice,vijaki,podložke,profili)
- Izbiro in vnos najpogosteje uporabljenih tekstov ( x/45° , pozicija , upogibi , posnetja )
- Vnos simbolov standardnih zvarov in izris kotnega zvara poljubne višine
- Vnos tekstov za prereze in detajle ('A','A-A','PREREZ A-A' ,itd...)
- Vnos simbolov za obdelavo in hrapavost površine
- Izbiro oblike leve in desne kotirne puščice pri kotiranju (brez,pika,puščica)
- Dodajanje pozicijonirnih črt (quick-leader) v obliki s piko
- kopiranje vrednosti atributov med različnimi glavami risb
- poljuben vnos merila kot

itd...

 


PAGESETUPS

- aplikacija omogoča  nalaganje nastavitev tiskanja v vsako na novo odprto risbo
- primerna za področja kjer se veliko tiska
- privarčuje čas , ki se ga porabi za nastavljanje formata,printerja,lege in tipa črt

 

 


LAYER CHANGING

- s pomočjo bližnjičnih tipk lahko :

  1. preklapljamo med 9-imi ravninami (layerji)
  2. skrijemo poljubno ravnino
  3. izbrane objekte dodamo na poljubno ravnino

- imena ravnin zapišemo v tekstovno datoteko
- kombinacije bližnjičnih tipk omogočajo zelo hitro delo:

  11,22,33,44,55,...99 - dodajanje izbranih objektov na ravnino
  1,2,3,4,5,...9 - preklapljanje med ravninami
  1q,2w,3e,4r,5t,...9o - skrivanje poljubne ravnine

 


PRINT-TO-PDF

- primeren za starejše verzije Autocada R14-R2008 kot za novejše verzije (novejše verzije uporabljajo interni pdf printer)
- tiskanje v pdf brez vmesnih korakov se izvrši z pomočjo zunanjega pdf printerja (Bullzip)
- pdf datoteka se avtomatično kreira z istim imenom in v istem imeniku kot odprta dwg risba
- ni vmesnih opozoril (datoteka obstaja - prepiši?) ; ob koncu tiskanja se kreiran pdf odpre v pdf pregledovalniku
- tiskanje v pdf je možno v barvah ali črnobelo, v A4 ali A3 formatu

 


CADMELEON (avtomatsko procesiranje)

- aplikacija je sestavljena iz dveh delov: univerzalnega in posamičnega dela

UNIVERZALNI DEL:

Temelji na Autocad avtomatičnem procesiranju (Batch) ki požene script datoteko in s tem avtomatično odpiranje , izvajanje POSAMIČNEGA DELA , shranjevanja in zapiranja dwg risbe. Program v izbrani mapi in podmapami poišče dwg datoteke in jih zapiše v omenjeno script datoteko.

POSAMIČEN DEL:

Se eksplicitno izvaja samo v odprti dwg risbi. Tukaj se izvaja glavni del programa , ki je skoraj vedno podrejen Vašim zahtevam in potrebam. Možnosti so neomejene:

- kontrola ustreznosti zapisov v glavah risb (block) (masa,naziv,revizija,interna šifra,itd..)
- zamenjava starih glav risb z novimi (možnost popolnitev novih atributov)
- možnost kreiranja glav risbam, ki so bile razstreljene ali pa kreiranje glav iz primarnih objektov (črte,teksti)
- možnost avtomatskega tiskanja v pdf, arhiviranja , prečiščevanja , brisanja dupliciranih(podvajajočih) ali prekrivajočih se gradnikov , itd...

Posamičen del vsebuje tudi modul , ki ob morebitni prekinitvi omogoča nadaljevanje procesiranja od mesta napake naprej.Za vsako uspešno zaključeno posamično procesiranje risbe se v tekstovno datoteko (log) zapiše status le-tega  in morebitni parametri , ki so ponavadi zahtevani s strani naročnika.

Glavna prednost POSAMIČNEGA DELA  je popolna prilagoditev zahtevam naročnika/kupca. Nudimo tudi možnost izdelave vmesnika med Autocad in Vašim internim MRP (izvoz v tekstovno datoteko , VBScript prenos, itd...)

Letak CADmeleon

 


IZDELAVA VMESNIKOV

- nudimo možnost izdelave vmesnikov med Solidworks,Inventor,Autocad in MRP programi (izvoz kosovnic v MRP)