Predstavitev

ZGODOVINA PODJETJA

Podjetje Fe-S-ing d.o.o. je bilo ustanovljeno v začetku leta 2009, katero se je razvilo iz privatne storitvene dejavnosti odprte v začetku leta 2003.

VIZIJA

Vizija podjetja je razvijati za naročnike nove stroje, prototipe strojev, transportne sisteme, avtomatiziranje linij ter pripravljati študije novih strojev, prototipov po naročilu in zahtevah naročnika ter postati prepoznavni biro pri domačih in tujih naročnikih.

Pripravljeni smo se prilagoditi željam naročnika in pomagati (s konstruiranjem) pri realizaciji večjih projektov kot zagotovitev manjkajoče delovne sile za realizacijo projekta.

ORODJA

Za konstruiranje in projektiranje uporabljamo programe, s katerim izdelujem vse elemente v 3D (prostorsko risanje). Ti programi so v veliko pomoč pri zapletenih prostorskih predstavah in pri razvoju novih strojev. V prihodnosti vidimo možnosti razvoja strojev le ob pomoči 3D programov in bank podatkov, ki jih nudijo proizvajalci strojne opreme (EM, ležaji, vijačni material,...)

Glavni program za izvajanje storitev ne obstaja, saj imajo naročniki vedno nove in nove zahteve, ki se jim je treba prilagajati. Pri izdelovanju strojev in razvijanju novih elementov (strojev) težimo k temu, da bi uporabil kar največ okolju prijaznih materialov in človeku neškodljivih za zdravje.