CHOOSE DRAWING STYLE - (DRAWING)

- ukaz omogoča izbiro med  stili kosovnic ,ki jih najde v aktivnem dokumentu. Pri zamenjavi stila je treba vedno izbrisati staro kosovnico in jo ponovno vstaviti.